Courses

Bryt autopiloten med nya beteenden

To the course
Vi har alla varit där. Tar samma löprunda utan att fundera över det, hittar oss själva med kylskåpsdörren öppen utan att veta hur man kom dit eller sitter med barndomsbästisen och ältar samma historia om och om igen. Vi människor är vanedjur, vår hjärnor är lata och vanor är ett effektivt sätt för hjärnorna att spara energi. Habitud hjälper dig att utnyttja din hjärnas lathet och skapa vanor som är bra för ditt psykologiska välbefinnande snarare än dåliga vanor. Forskare inom neuropsykologi, hälsopsykologi och lyckoforskning har samtidigt sett att det är bra för oss att bryta vår autopilot och göra något helt nytt och annorlunda. Psykologerna och forskarna Ben Fletcher och Karen Pine har utvecklat begreppet beteendemässig flexibilitet. Genom att utmana sina vanor och göra något nytt utvecklar vi vår tankekapacitet, problemlösningsförmåga och färdighet att anpassa våra val utifrån situation. Det gör det lättare att hantera livets utmaningar och välja beteenden som är bra för oss i olika situationer. I en studie som undersökte deras metod “Do something different” på 900 deltagare ökade deltagarnas upplevelse av livskvalitet och välbefinnande med 21 procent, fysisk aktivitet med 37 procent och konsumtion av frukt och grönt med 29 procent. Dessutom minskade deltagarnas alkoholkonsumtion med 29 procent, klinisk ångest med 50 procent och vikt med 2 - 3 kg. Deras metod “Do something different” handlar i grunden om att hjälpa individer till att bryta vanemönster och prova nya beteenden.Den här kursen bjuder på fem psykologiska träningstips som levereras till din mejl varje måndag i fem veckor. De hjälper dig att testa nya beteenden, få nya perspektiv, öka tankekapaciteten och bli mer motståndskraftig vid motgångar. Men det viktigaste är att du kommer ha kul under tiden!

Gå ett par steg i din kollegas skor

To the course
Somliga går i trasiga skor, somliga går i skor som ger skavsår, somliga går i kängor. Genom våra arbetsliv möter vi olika personer, med olika skor, som ser och upplever olika saker. Kanske möter vi kollegor med skoskav, andra med inlägg och vissa med skor i helt andra färger och modeller än vi själva skulle ha valt. Vad exakt våra kollegor ser och upplever är svårt för oss att veta. Eller, för att vara mer korrekt, vi kan inte veta, men – vi kan försöka föreställa oss. Adam Galinsky med kollegor har genom en forskningsöversikt kommit fram till att när vi tar andras perspektiv och föreställer oss själva i någon annans skor, ökar våra vänliga beteenden, vårt gillande av andra och vi får hjälp att skapa starkare sociala band till de i vår närhet. I en studie från University of Minnesota-Morris undersöktes effekterna av aktivt perspektivtagande hos team. De såg att team som tar varandras perspektiv känner större tillit till varandra, kommunicerar mer effektivt och blir nöjdare.Perspektivtagande kommer i olika former och skepnader, men handlar i grund och botten om att föreställa sig världen från någon annans utsiktspunkt eller att föreställa sig själv i någon annans skor. Det handlar om att aktivt försöka förstå, på ett icke-dömande sätt, någon annans tankar, motiv och/eller känslor likväl som varför de tänker och känner på det sätt de gör. En god perspektivtagare kan vara den där personen som ser vad du behöver innan du ens hunnit be om det. Den där kollegan som stannar kvar efter det tuffa mötet för att ge en klapp på axeln, eller som ber dig att gå ut på golvet istället för att sitta kvar i kassan när du behöver återhämtning. Den där bekanta som aldrig glömmer bort din födelsedag och grattar dig på just det sätt du vill bli grattad, eller kanske vännen som skickar ett fint meddelande en särskilt svår dag.Alla som någon gång har blivit sedda och fångade på det här sättet av någon annan, vet hur skönt det kan vara när någon tar ens perspektiv. Adam Galinsky med kollegor kom också fram till att när vi uppfattar att andra går i våra egna skor, ökar vår empati och känsla av närhet till andra. Att dela med oss av våra upplevelser och försöka ta del av andras perspektiv är med andra ord något av det finaste vi kan ge vår närhet och oss själva.Det finns alltså många orsaker, från olika perspektiv, att vilja träna på perspektivtagning. Frågan är, som med mycket annat, hur gör en egentligen?? Talesättet säger att du ska gå en mil i någon annans skor. Mycket kan hända bara de där första vacklande stegen. I den här kursen får du öva dig på att gå ett par steg i dina kollegors skor. Att ta sig en liten bit på vägen kan ibland vara hela skillnaden.

Är ert team ett tåg eller ett skepp?

To the course
Är ert team ett tåg som åker på en redan lagd räls mot ett sedan länge bestämt mål? Eller är ni ett skepp som seglar mot er destination med eget mandat att navigera er väg dit? I den här kursen ligger fokus på att utvärdera hur autonomt ert team är och hur ni kan ta nya steg mot ett välfungerande och delat ledarskap. Ett skepp som har makten att navigera själv kan lätt anpassa sig till förändringar och kan lättare motivera sin besättning. Ett tåg, som går på räls, har svårt att vika av från spåret när förutsättningarna ändras och resenärerna lär varken bryr sig av eller till. De kan inte vara med och påverka, tåget följer rälset, så deras motivation lär sedan länge ligga kvar på perrongen. Under 90- och 00-talet fick Kodak erfara konsekvenserna av arbeta som ett “tåg”. Trots att omvärlden ändrades åkte Kodak vidare på sina räls, med en toppstyrd organisation. Autonomin hos medarbetarna var låg och nya idéer fick inget gehör av ledningen. 2012 gick Kodak i konkurs då deras analoga kameror konkurrerades ut av digitala alternativ. Ironiskt nog fanns det medarbetare hos Kodak som tidigt pitchade digitala lösningar internt. Men dessa idéer nekades av ledningen och medarbetarnas motivation att utveckla dem vidare begravdes.Self Determination Theory hävdar att autonomi är ett av tre basala behov som vi människor behöver för att finna motivation. Med autonomi kan individen t.ex. få möjlighet att själva utforma hur hen gör sina arbetsuppgifter. Chansen är då stor att hen formar metoderna på så vis att de känns meningsfulla och roliga, vilket i sin tur upplevs motiverande.   Få saker är väl så viktiga för en organisation som motiverade medarbetare? En motiverad medarbetare kan vara skillnaden mellan framgång och undergång. Det kan med andra ord finnas ett stort värde i att undersöka autonomin i sitt team och om förutsättningarna finns försöka ta några steg mot att skapa ett hållbart delat ledarskap. 

Bra virtuella möten för bra samarbete på distans

To the course
Har du känt dig lite ensam och bortkopplad från kollegorna när ni jobbar på distans? Du märker kanske att ni glider ifrån varandra när ni inte längre ses ansikte-mot-ansikte. Eller har du ett team där ni sitter i olika länder? Är det då lättare att känna samhörighet med de du träffar fysiskt ibland? Att jobba virtuellt med sitt team, alltså att ses över digitala medier såsom video, telefon eller chatt, har både sina fördelar och utmaningar.  I Coronatiderna slängdes många in i virtuellt teamarbete över en dag och fick uppleva utmaningarna med att mötas virtuellt. Tröttheten efter en hel dag med videomöten. Frustrationen över en annan mötesdeltagares tangentbordsknapper när den glömt stänga av mikrofonen.Virtuellt teamarbete kräver att vi kommunicerar på ett annat sätt. I en sammanställning över forskningen kring att leda virtuella team tar psykologiprofessor Guide Hertel och hans kollegor upp utmaningen med att kommunicera när vi inte kan ses ansikte-mot-ansikte. Det finns en ökad risk för missförstånd när vi möts på ett annat sätt än vi är vana vid, och där vi inte kan läsa av kroppsspråk och känslolägen lika lätt.Virtuella möten är ett viktigt kommunikationsforum för virtuella team. Att hålla bra virtuella möten är att skapa en bra virtuell arbetsmiljö. För precis som ingen ska behöva sitta i en för bullrig arbetsmiljö - så ska väl ingen behöva känna sig omotiverad för man inte förstår tekniken eller oengagerad för att man inte är helt säker på syftet med mötet är?Bra virtuella möten blir hållpunkterna för samarbetet i det virtuella teamet. Rätt utförda kan de stärka både sammanhållningen i teamet och öka produktiviteten!
Free

Tänk inte på en gul banan

To the course
Det är svårt att påverka tankar och känslor. Har du någon gång försökt att inte tänka på en gul banan? Eller försökt att inte vara nervös när du ska hoppa bungy jump? Då förstår du detta. Denna minikurs är för dig som ska gå workshopen "Tänk inte på en gul banan - om att hantera tankar, känslor och beteenden i tider av förändring" För att få ut mesta möjliga av workshopen får du möjlighet att göra upp till tre föruppgifter, utmaningar, som kopplar till föreläsningens tre delar:1. Tankar och känslor är svåra att påverka2. Förändra det du kan: dina beteenden3. Välj vilka beteenden du vill förändra med vägledning av värderingarDispositionen utgår från Sinnesrobönen: "Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och visdom att förstå skillnaden". En i grunden religiös bön som fungerar även för ateister. Den första utmaningen handlar om att acceptera tankar och känslor genom att skapa distans till dem. Den andra handlar om att påverka det du kan: dina beteenden. Detta genom att göra det som är viktigt för dig oavsett vad du känner. De sista utmaningen hjälper dig att förstå skillnaden mellan vad du kan acceptera och vad du borde agera på med hjälp av värderingar. Du får mer kläm på dessa genom att tänka på sista dagen på ditt jobb. Ska du inte gå på denna worksop men blir nyfiken på om det kan vara något för er organisation? Läs mer om våra workshops här. 

Öka effekten av mångfald med inkluderande möteskultur

To the course
Ser Göran 60 år som arbetat på bolaget i 20 år och Sam 23 år som är nyanställd samma behov hos kunder? Vad händer i team där för lika personer identifierar behov och lösningar? Risken är stor att perspektiv missas.Mångfald i team ger positiva effekter på resultat. En artikel i Di redovisar en studie på 180 nordiska storbolag där kön och ålder är en avgörande parameter för hög avkastning. Därför är det tråkigt att läsa Allbright senaste rapport om jämställdhet på arbetsmarknaden (2019) där det framgår att andelen kvinnor i börsens ledningsgrupper är ynka 24 procent. En klen uppgång från de 23 procenten året innan, speciellt då nynoterade bolag bidrar till att dra upp snittet.Det är en lång bit kvar tills vi har en mångfald i svenska organisationer. Och bara för att det finns en spridning av individer i teamet avseende kön, ålder, etnicitet osv. betyder inte det att vi får den positiva effekten. Det som ger det positiva resultatet av mångfald är att vi får fler perspektiv och kan hitta fler lösningar på problem - vilket gör oss innovativa. Göran och Sam kanske har olika kundgrupper i åtanke? För att kunna ta tillvara på allas perspektiv behöver vi ett inkluderande arbetssätt. Det är lätt att Göran omedvetet får rätt i att bestämma problemen och lösningarna för att han har fler år på bolaget. En nytänkande organisation som vill fatta de bästa besluten behöver jobba bort exkluderande och diskriminerande strukturer. Paulina de los Reyes och Mats Wingborg skriver i en kunskapsöversikt om vardagsdiskriminering att direkta diskrimineringshandlingar, oavsett om avsikten är att diskriminera eller inte, underlättas av en tillåtande omgivning. Här kan du som individ göra stor skillnad. Låter du Göran avbryta de nyanställda på mötet? Strukturer i organisationen som leder till diskriminering oavsett aktörers intentioner är ofta osynliga. Det kan handla om att det alltid är samma personer som pratar på möten, att informationsmaterial endast skickats ut till vissa i tillräckligt god tid innan mötet för att hinna läsa på, eller att några i gruppen ofta blir avbrutna när de pratar.I den här kursen får du konkreta verktyg för hur du kan inkludera alla på möten, och därmed få underlag till att fatta bättre beslut.

Kickstarta feedbackkulturen

To the course
Rätt använt är feedback ett fantastiskt verktyg för utveckling och att driva beteendeförändring. Och vad är det vi önskar i förändringsledning och när vi bygger företagskulturer? Jo, att medarbetarna agerar i linje med målet. Trots all forskning som finns om att feedback som ges på rätt sätt ökar prestation, är det många där ute i arbetslivet som säger “äh, jag tror inte på sånt där med beröm, jag vill bara höra vad jag kan göra bättre”.Kanske har det att göra med att många missuppfattat vad feedback innebär? En vanlig missuppfattning är att tro att feedback = konstruktiv feedback. Och att positiv feedback är att på ett snällt sätt säga vad någon kan förbättra. Eller så tänker man att positiv feedback är diffust beröm, och ungefär lika trevlig - och hjälpsamt för att nå resultatmålen - som kanelbullar till fikat på planeringsdagen.  Rätt använt är positiv feedback nyckeln till motivation och prestation hos individen. En företagskultur präglad av positiv feedback har ett klimat som främjar utveckling och lärande, och där ser man medarbetare som gör mer än plikten kräver. Vem vill inte ha en sådan arbetsmiljö? Som den framgångsrika fotbollstränaren Pia Sundhage säger ”vi är varandras miljö och vi gör varandra bra…Vi letar när det fungerar”. Vi på Psykologifabriken har samlat våra bästa feedbacktips i denna kurs. Allt för att på ett enkelt sätt dela med oss av forskningen om feedback på ett sätt som blir praktiskt användbart för dig!Så, vad väntar du på? Signa upp dig på kursen och få våra bästa feedbacktips direkt i mejlkorgen varje måndag!

Training tips

Get Habitud Pro to see training tips