Undvik att feedbacken slår fel

Testa att ge positiv feedback på något en person har gjort, uttryckt i beteendetermer. Istället för att säga till exempel ”Jag uppskattar att du hjälpte till” sätter du ord på själva handlingen, ”Jag uppskattar att du tog anteckningar under mötet.”
Läs mer...
Lyckligare på jobbet

Undvik att feedbacken slår fel

Var det svårt?

Till vardags pratar vi oftare om människors egenskaper eller sätt att vara, mer än att vi zoomar in på deras specifika beteenden. Därför kan det till en början vara svårt att ge feedback på det här sättet. Ett knep för att bestämma om något är ett bestämt beteende eller inte, är att göra det så kallade ”feedbacktestet”. Pröva att ge det som återkoppling till dig själv. Skulle du vara säker på vad personen menade, om någon sa så till dig? Till exempel: ”Det vore bättre om du visade respekt under mötena.” Innebär det att komma i tid, ha telefonen avstängd eller låta alla tala till punkt?
All feedback är bra feedback. Eller? År 1996 publicerade organisationsforskarna Avraham Kluger och Angelo DeNisi en studie som slog ner som en bomb i forskarvärlden. De hade upptäckt att feedback från en chef kan ha negativ effekt på en medarbetares prestation, om den inte ges på rätt sätt. En central skillnad var om chefen pratade i termer av handlingar eller egenskaper. Negativ feedback som inte handlade om arbetsbeteenden misstogs oftare för personlig kritik, med tappad motivation som följd. För att feedback ska ge önskad effekt är det alltså viktigt att tala i termer av beteenden.