Syftet är grunden till gruppens motivation

Diskutera inom teamet vad som gör ert arbete viktigt i ett större perspektiv. Exempelvis: Vem påverkas av ert arbete? På vilket sätt är ert arbete viktigt? 
Read more...
Happier teams

Syftet är grunden till gruppens motivation

Ibland sitter vi på ett möte och hör en harang av floskler som vi inte kan fylla med någon mening. Samma motivationsdrä­nerande effekt kan våra mål få när de inte är förankrade i en vision. Detta visar en studie från 2005 av forskarna Caroline Aubé och Vincent Rousseau. Forskarna fann att de arbets­grupper som har en stark gemensam bild av att målet de arbetar mot är meningsfullt är mer hjälpsamma mot varand­ra. Därför presterar dessa grupper bättre jämfört med de grupper som inte tycker att målet är så viktigt.