Bli en teamdiplomat

P7anznafiw1wtr9f1bgr Lina LindrågenJippie!

Du är nu ett steg närmare att bli en god teamdiplomat! Så kul att du signat upp på denna kurs för att öka samarbetet mellan team. Hurra!
Vad är grunden till effektiv diplomati? Jo, just relationsskapande. I slutändan avgörs många stora internationella beslut av personliga relationer och framgångsrika diplomater. Du som ofta pratar med personer i andra team i lunchrummet och som bygger relationer kors och tvärs i organisationen - vet du hur viktig du är? Kanske är du en teamdiplomat som förbättrar samarbetet i organisationen. Likt nationers behov av representanter för att bevaka nationella intressen och för att samarbeta med andra stater kan vi tänka på liknande sätt i en organisation. En tränad kommunikationsförmåga, lyhördhet och förståelse för de internpolitiska förutsättningarna är avgörande för att lyckas i sin roll som diplomat. Vad betyder det på organisationsnivå? Kolla in den här kursen för tips på hur du kan skapa goda samarbeten över teamgränserna.

Vill du inte längre fortsätta kursen? Du kan avanmäla dig när du vill.

Psykologiska träningstips i kursen

Skaffa Habitud Pro för att se träningstipsen i kursen!

Skaffa Habitud Pro