Bli en teamdiplomat

Lina Lindrågen

Vad är grunden till effektiv diplomati? Jo, just relationsskapande. I slutändan avgörs många stora internationella beslut av personliga relationer och framgångsrika diplomater. Du som ofta pratar med personer i andra team i lunchrummet och som bygger relationer kors och tvärs i organisationen - vet du hur viktig du är? Kanske är du en teamdiplomat som förbättrar samarbetet i organisationen. Likt nationers behov av representanter för att bevaka nationella intressen och för att samarbeta med andra stater kan vi tänka på liknande sätt i en organisation. En tränad kommunikationsförmåga, lyhördhet och förståelse för de internpolitiska förutsättningarna är avgörande för att lyckas i sin roll som diplomat. Vad betyder det på organisationsnivå? Kolla in den här kursen för tips på hur du kan skapa goda samarbeten över teamgränserna.

Do you no longer want to participate in the course? You cancel the course whenever you like.

Exercises in the course