Tydliga roller, tydliga resultat

Börja med att säkerställa att ditt teams mål är tydligt formulerade. Föreslå sedan en diskussion i ditt team om vilka era viktigaste uppgifter är och vem som är ansvarig för vad.
Read more...
Happier teams

Tydliga roller, tydliga resultat

Osäkerhet kring roller påverkar arbete i team negativt och minskar prestationen. I en sammanfattning av flera studier skriver gruppforskarna Becky Beard, Ed Salas och Scott Tannanbaum att rollförtydligande är en av de viktigaste teambuildingövningarna man kan göra. Otydlighet i roller är ett vanligt fenomen, trots att det på de flesta arbetsplatser finns rollbeskrivningar. Otydligheten beror oftast inte på att avsaknad av rollbeskrivning utan på grund av otydliga mål.