Tydliga roller, tydliga resultat

Börja med att säkerställa att ditt teams mål är tydligt formulerade. Föreslå sedan en diskussion i ditt team om vilka era viktigaste uppgifter är och vem som är ansvarig för vad.
Läs mer...
Lyckligare team

Tydliga roller, tydliga resultat

Snyggt synkat!

Nu när ni vet vem som ska ansvara för vad kan det vara dags att sätta individuella mål
Osäkerhet kring roller påverkar arbete i team negativt och minskar prestationen. I en sammanfattning av flera studier skriver gruppforskarna Becky Beard, Ed Salas och Scott Tannanbaum att rollförtydligande är en av de viktigaste teambuildingövningarna man kan göra. Otydlighet i roller är ett vanligt fenomen, trots att det på de flesta arbetsplatser finns rollbeskrivningar. Otydligheten beror oftast inte på att avsaknad av rollbeskrivning utan på grund av otydliga mål.