Inkluderad i den hybrida festen

Diskutera hur ni gör era hybrida sociala träffar så inkluderande som möjligt. Exempelvis kan man klura på om de som är på plats kan gå till ett varsitt rum så att alla är med på samma villkor? Om ni kan se till att alla fokuserar på samma skärm? Ha en gemensam aktivitet som är skärmbaserad - t ex ett quiz, eller spela ett roligt spel tillsammans? 
Read more...
Happier teams

Inkluderad i den hybrida festen

Har du någonsin varit med digitalt på ett socialt möte när flera andra ses fysiskt och känt dig som andra klassens mötesdeltagare? Kanske har du svårt att höra när de andra skämtar och skrattar eller så pekar de på något som du inte ens ser? Det kan nästan göra lite ont, och det är inte konstigt - forskaren Ethan Kross med kollegor har visat att social exkludering aktiverar samma områden i hjärnan som fysisk smärta! Aj!