Stärk innovation med lärande team

07b17d743f30cb8851387119f02d0cdd Brita HellebergModigt av dig!

Att be om hjälp, säga att man inte kan eller hinner med en uppgift eller att man inte förstår kan trigga tankar av otillräcklighet och känslor av exempelvis skam. Det finns mycket inre motstånd mot att göra det, och det är lättare att bita ihop och visa sig stark utåt. Så det du gjort nu är att gå den svårare vägen, och kanske utmanat en del inre motstånd - modigt tycker vi! 
Du sitter och läser ett dokument som beskriver en arbetsprocess. Du förstår inte riktigt. Det känns inte helt logiskt. Vore det inte bättre om vi strukturerat utvärderade projektet löpande och inte bara efter att det är klart? Frågan är: säger du något eller tänker du att det säkert finns en förklaring varför det står som det står och gör ditt bästa för att följa instruktionerna?
Många bolag har förstått vikten av kunskap i dagens tjänstesamhälle och investerar stort i att attrahera, rekrytera och behålla talanger. Men om dessa talanger inte vågar delge sina idéer, föreslå nya lösningar eller kritiskt granska de processer som finns så kommer de ju inte bidra som förväntat till organisationen. Men om du inte vågar säga att arbetsbeskrivningen inte verkar logisk och föreslå att ni ska utvärdera löpande istället, så spelar det ingen roll hur bra idéer du har. 
Innovation kräver lärande. Lärande team lär sig snabbt av misstagen som görs och hittar gemensamt en bättre väg framåt. De växer snabbare och presterar bättre, där vågar en person säga att ni borde ha veckovisa utvärderingsmöten. Professor Amy Edmonsson på Harvard har i sin forskning sett att i lärande team känner teammedlemmarna psykologisk trygghet och vågar dela med sig även av det som inte gått så bra. 
Kanske vågar du vara den som går i täten för att skapa en tryggare kultur och ett mer lärande team? Testa övningarna i den här kursen så har du tagit de första stegen!

Vill du inte längre fortsätta kursen? Du kan avanmäla dig när du vill.

Psykologiska träningstips i kursen

Skaffa Habitud Pro för att se träningstipsen i kursen!

Skaffa Habitud Pro