Mästra motsättningar

Tilde Egebrand

Som hund och katt. Har du någon gång beskrivit din relation till någon eller något på det viset? Hundar och katter har sina motsättningar, men det är också väldigt olika hur en katt och en hund faktiskt fungerar tillsammans. Precis som det är olika hur vi människor fungerar i olika situationer och med olika personer.

Priti Pradhan Shah, lektor och doktor i organisationsvetenskap, har lett en studie där de tittat på hur konflikter uppstår och utvecklas i team. De såg att det ovanligt att helateamet involverades i konflikten. Utan ofta verkade konflikten starta mellan två personer, vilket i sin tur ibland spred sig vidare till fler – men sällan alla.
En slutsats var att en konflikt i teamet upplevs olika av teamets medlemmar. Vi har också olika roller i en konflikt. Vissa skapar eller deltar i konflikten, medan vissa snarare är observatörer. En konflikt har med andra ord motsättningar både i sig, men också mellan hur de som berörs faktiskt påverkas och deltar.
Oavsett om du har erfarenhet av konflikter som observatör, deltagare eller kanske skapare – kommer du i denna kurs få fyra olika träningstips för att träna upp din förmåga att hantera konflikter. För precis som hundar och katter kan lära sig att leva tillsammans, kan vi människor också träna på att mästra motsättningar.

Do you no longer want to participate in the course? You cancel the course whenever you like.

Exercises in the course