Alla konflikter är inte dåliga

Skapa trygghet i ditt team genom att be någon komma med kritik. Lyssna på vad de har att säga. Tacka sedan för kritiken.
Läs mer...
Lyckligare på jobbet

Alla konflikter är inte dåliga

Känns tryggt!

Härligt att du bidragit till ökad psykologisk trygghet i ditt team genom att be om kritik. Du kan belöna dig genom att läsa mer i posten 10 tips for effective team conflict på Scott Tannenbaums blogg om teamutveckling. Vill du fortsätta uppmuntra ditt team att berätta om problem kan du tacka någon som vågat berätta om ett misstag.  
Psykologisk trygghet uppstår i ett team när det är okej att påpeka ett fel utan att riskera att bli straffad, utfryst eller skambelagd. Professor Bret Bradley ledde en studie av 117 projektteam och kunde se att psykologisk trygghet påverkar hur ett team påverkas av konflikter kring arbetet. Deras resultat visar att konflikter kan vara bra. När det finns psykologisk trygghet kan oenigheter om hur jobbet ska utföras faktiskt förbättra prestationen. Om å andra sidan tryggheten saknas mår teammedlemmarna sämre och prestationen får lida av arbetsrelaterade konflikter.