Även jobbmejlen behöver vila

Inför perioder av mobilfri fritid! Bestäm några tider, exempelvis på morgonen och kvällen eller helgen, där du stänger av dina jobbrelaterade mejl och meddelandefunktioner.
Read more...
Train on your own

Även jobbmejlen behöver vila

Med mobilen i högsta hugg kan jobbdagen börja redan på bussen och behöver inte sluta när du lämnat kontoret. Smidigt va! Eller? Arbets- och organisationspsykologiforskaren Christin Mellner visade nyligen att våra smarta telefoner är en pusselbit till hur en överlever i gränslandet arbete-fritid. Hon fann att personer som sällan använder sin jobbtelefon på fritiden är bättre på att stänga av jobbtankar, jämfört mot de som däremot ofta läser mejl utanför arbetstid. Förmågan att mentalt avskärma sig från jobbet under fritiden är i sin tur viktig för att få tillräckligt med återhämtning.

More Habitud exercises