Hur stöttar vi varandra i teamet?

Hur gör ert team för att tillgodose teammedlemmarnas behov och svara på deras frågor? Diskutera vilka rutiner som finns i teamet för att stötta varandra eller få stöd utifrån i det dagliga arbetet. 
Read more...
Happier teams

Hur stöttar vi varandra i teamet?

Hur arbetar vi som mest effektivt i en grupp som delar på teamledarskapet? Forskarna Robert Barnett och Nancy Weidenfeller har i sin översiktsartikel från 2016 analyserat vad som är relevant för att skapa god prestation när team delar på ledarskapet. I de avslutande orden betonar de vikten av att få stöttning och råd – utanför teamet. Ett yttre öga som kan ge guidning i svåra lägen. Artikelförfattarna rekommenderar team att ha en struktur för att få coachning från en erfaren extern ledare.