Hur väl rullar vår hybrid?

Utvärdera era hybrida möten i tre steg: 1. Vilka har fungerat bra? 2. Vad gjorde ni som gjorde dessa möten bra? Kom gärna med konkreta exempel.  3. Vad har ni lärt er av detta och vad vill ni göra annorlunda på framtida möten? 
Read more...
Happier teams

Hur väl rullar vår hybrid?

Så hur gick det där hybrida mötet nu då? Lyckades Larsa avmutea sig själv? Kände Lena att hon fick vara delaktig i besluten trots att hon satt på länk? Learning by doing är ett bra sätt att öka ett teams effektivitet. Detta kan man göra genom team debriefs där teamet diskuterar, tolkar och lär sig från tidigare händelser där man har samarbetat - vilket kan förbättra teamets prestation med upp till 25 procent enligt Tannenbaum och Cerasoli. Detta är toppen att göra nu när ni testat på hybrida möten. För att få till en beteendeförändring inför framtida hybrida möten behöver man få fatt i så konkreta beteenden som möjligt; t ex “Det hade varit bra om Elin gick igenom hur man gör för att prata på Zoom innan mötet, så hade Larsa sluppit spilla tid på att inte höras!”.