Be om återkoppling

Be en chef eller kollega om feedback på en uppgift du gör idag.
Read more...
Happier at work

Be om återkoppling

Många önskar att de fick mer återkoppling på jobbet. Men frågar du efter den? Ett holländskt forskarteam med Dr Frederik Anseel i spetsen gjorde 2015 en sammanställning av de senaste 30 årens forskning kring feedback-sökande. De fann att medarbetare som ber om återkoppling på sitt arbete inte bara trivs bättre på jobbet, de bygger också fler relationer och större nätverk.

More psychological training tips

Show more training tips