Vad behöver vi träna på?

Diskutera med dina kollegor, vad behöver ni lära er eller göra annorlunda för att uppnå ert mål?
Read more...
Happier teams

Vad behöver vi träna på?

Det kommer aldrig att gå. När någon säger så under ett möte kan det vara ett tecken på negativ attityd och bristande motivation. Men det kan lika gärna vara ett ärligt uttryck för att de färdigheter som behövs för att lösa en komplex uppgift saknas, som till exempel när man ska utveckla en ny tjänst eller använda ett nytt datorsystem. En forskargrupp med professorn Edwin Locke i spetsen konstaterade redan 1984 att vår prestationsnivå ökar när vi sätter högre mål, men bara fram till dess att vi når taket för vår nuvarande förmåga. Efter det hjälper det inte att sätta ännu högre mål. Då behöver vi lära oss nya sätt att lösa uppgiften.