Bana väg för tillit

Tilde Egebrand

“Do you trust me?”, sa Jack till Rose vid Titanics reling, och det gjorde hon. Men vad menade han egentligen? Tillit, mångas favoritpalindrom, är faktiskt mer än bara en fras i filmer; det kan ses som en grundpelare för att vi människor ska funka tillsammans. Tillit hos team kan definieras som tron på att andra medlemmar kommer att leverera och agera som de lovat och åtagit sig. Det finns i sin tur starkt stöd för sambandet mellan tillit och teams effektivitet. 

En kan alltså tänka sig att Jack frågar: “Rose, tror du att jag kommer att agera och leverera det jag åtagit mig och lovat under vår tid ihop? Det vore nämligen toppen för då kommer vi öka chanserna att närma oss våra gemensamma mål”. Och eftersom Rose tydligt visar att hon litar på Jack, kan vi ju bara anta att han gjort en hel del fiffiga saker för att skapa denna tillit. Vad kan du göra för att öka tilliten i ditt team? I denna kurs kommer du att få fyra träningstips som banar väg för tillit.

Do you no longer want to participate in the course? You cancel the course whenever you like.

Exercises in the course