Lär känna närmsta chefen

Försök att ta reda på så mycket du kan om din närmsta chef: vad har den för mål, vad har den för favorituppgifter och vad känns svårast med att vara chef? 
Read more...
Train on your own

Lär känna närmsta chefen

Hur bra är relationen till din chef på en skala 1-10? Jobbar du på distans? I en studie ledd av professor Timothy D. Golden, som forskat på distansarbete under tjugo års tid, såg de att ha en högkvalitativ relation med sin närmsta chef är viktigt om du arbetar på distans. Personer som hade det i hög utsträckning hade nämligen de högsta nivåerna av engagemang, jobbnöjdhet och jobbprestation. Det finns alltså goda anledningar att lära känna närmsta chefen. Det finns otaliga sätt att stärka en relation såsom att se någon i ögonen, arbeta fram ett avtal tillsammans eller skratta ihop. Ett bra knep för att lära känna en person bättre är att vara nyfiken på hur den har det. 

More Habitud exercises