Smartare team när alla kommer till tals

Be om allas åsikter under nästa möte med ditt team. Du kan till exempel föreslå en runda där du ber varje teammedlem att berätta vad de tycker om ett förslag.
Läs mer...
Lyckligare team

Smartare team när alla kommer till tals

Nu slipper ni prata i mun på varandra!

Genom att be om allas åsikter och fördela samtalsutrymmet kan du utveckla ditt team till det bättre. I studien av Woolley fann de att prestationen gick upp i uppgifter som spann från förhandling, brainstorming och avancerade designuppgifter. Vill du fortsätta öka ditt teams effektivitet kan du tacka någon som trotsat gruppen och sagt ifrån på ett bra sätt. Läs mer om studien på Science Daily.
Är den bästa gruppen den med smartast människor? Kanske inte. I en studie ledd av Anita Williams Woolley, som forskar på beteenden i organisationer, observerades 699 personer i grupper om två till fem personer. Det visade sig att den genomsnittliga intelligensen inte hade så mycket med själva prestationen att göra, utan det som var avgörande var den sociala lyhördheten mellan gruppmedlemmarna. Får alla komma till tals? Vem kritiserar vem? Vem stöttar vem? Att helt enkelt fördela samtalsutrymmet mer jämnt kan göra teamet smartare.