Teamets tre viktiga frågor

Ställ följande frågor till ditt autonoma team vid nästa möte: Vilka är organisationens mål? På vilket sätt överensstämmer teamets mål med organisationens? Hur får teamet feedback på sina prestationer? 
Read more...
Happier teams

Teamets tre viktiga frågor

I en värld präglad av snabb förändring är det viktigt för många team att de får vara autonoma, det vill säga att teamen har mandat att fatta sina egna beslut. Det ger teamen bättre förutsättning för att anpassa och hantera krävande omständigheter. Åtminstone enligt en studie från 2016, ledd av Erik Gonzalez-Mulé vid Indiana University. I studien undersöktes 110 autonoma team i framför allt tre avseenden: 
Känner teamet till organisationens mål? 
Ligger teamets mål i linje med organisationens? 
Får teamet feedback på sina prestationer? 
I de fall när teamen gjorde detta ökade även deras prestationer betydligt.