Träningstips

Lös konflikten genom förståelse

Ställ öppna frågor till dina kollegor för att bättre förstå bakgrunden till konflikten ni befinner er i. En öppen fråga är en fråga som inte har ett givet svarsalternativ och som inte går att besvara med enbart ”ja” eller ”nej”.

Blev du lite klokare?

Att ta reda på dina kollegors syn på konfliktsituationen kan ge dig viktiga ledtrådar till att förstå varför de agerar som de gör. Genom att ställa öppna frågor i en konfliktsituation kommer du med stor sannolikhet lära dig nya saker om dig själv och hur du uppfattas av andra. Kanske tycker dina kollegor att du har bidragit mer till problemet än vad du själv är medveten om? På lektor Thomas Jordans blogg om du vill läsa mer om hans forskning kring konflikter och konflikthantering. Vill du ha fler utmaningar om konflikthantering? Gå till utmaningen "Personen är sällan problemet" eller "Håll kontakten i konflikten". 


Du tolkar en konflikt på ett sätt. Men den du bråkar med, hur ser den på saken? Vad vet du om din motparts tankar om vad som är viktigt och varför? Thomas Jordan, lektor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs Universitet, menar att ett av de absolut viktigaste stegen i konstruktiv konflikthantering är att möta konfliktsituationen genom att aktivt försöka förstå vad som pågår. Ökad vetskap om hela konfliktsituationen från andra perspektiv än ditt eget kan göra en stor skillnad i hur du och dina kollegor hanterar motsättningar.

Fler utmaningar

Visa fler utmaningar