Skvallra om en kollegas beteende

Berätta för en kollega om något en annan kollega gjort bra. Försök att berätta så specifikt som möjligt, som om handlingen skulle kunna ses på film.
Read more...
Train on your own

Skvallra om en kollegas beteende

Har du det lite stressigt just nu? Skvallra om en kollega! I en svensk studie av återhämtningsforskaren Ejlertson med kollegor såg man att visa varandra uppskattning på jobbet är återhämtande. Detta gäller både professionella och privata gester av uppskattning. Tyvärr har vi ofta svårare att visa uppskattning och uppmärksamma det vi tycker är bra än att uppmärksamma det vi tycker är dåligt. Därför kan det vara bra att öva på att rikta uppmärksamheten mot det som är bra genom att tillsammans med en kollega diskutera vad en annan gemensam kollega gör bra. Då kan tröskeln sänkas för att sedan berätta om det för personen det berör. 

More Habitud exercises