Teamet kan självt

Habitud Team

Vilka är de två viktigaste beteendena för att leda ett team som ska leda sig själv?
Finns det ens en ledare i självstyrande team?
Vilka beteenden underlättar för team att leda sig själva?
Idag ser vi fler och fler organisationer med platt struktur och som ger sina medarbetare en hög grad av självstyre. Flera stora studier visar att ett ökat självstyre kan öka gruppens och i förlängningen organisationens prestation. Men vad är viktigt att tänka på för att få en grupp att styra sig själv? I denna kurs får du tre tips i syfte att underlätta för team att bli mer självstyrande. Tipsen är ett smakprov från det sjunde kapitlet i vår bok Ensam eller stark - åtta principer för framgångsrika team och heter Teamet kan självt. Det handlar om princip sju: mandat till självbestämmande. 

Do you no longer want to participate in the course? You cancel the course whenever you like.

Exercises in the course