Tjafskartläggningen

När och var uppstår det bristande samarbete hos er? Gör en konfliktkartläggning genom att ta en veckoöversikt och anteckna när och var frustration sker. Kan du se ett mönster i omständigheterna kring gnisslet? Fråga sedan en utomstående om råd. 
Läs mer...
Lyckligare på jobbet

Tjafskartläggningen

Hittade du något mönster kring ert gnissel?

Ett bra sätt att använda kartläggningen av ert tjafs är att bolla den med en utomstående part som kan agera medlare. Det finns en poäng att gemensamt komma överens om vem som ska agera medlare för just ert team. Så kanske ni får lite mer peace and love. 
Mot slutet av ett stressigt möte, på möten där det inte finns en agenda eller när klockan närmar sig lunchtid. Det är risksituationer för tjafs.  Enligt forskarna Stuart M Schmidt och Thomas A Kochan uppstår konflikter där omständigheterna är ogynnsamma. Omständigheterna som oftast är mer betydande än kollegornas personligheter. Finns det konkurrerande mål, otydliga roller, dåligt förankrad beslutsprocess, bristande feedback eller problematiska beteenden som inte hanteras? Allt det är grogrund för konflikter.