Minska förvirringen i gruppen

Boka in ett möte där ni diskuterar respektive gruppmedlems ansvarsområde och skriv ner det ni kommer fram till.
Read more...
Happier teams

Minska förvirringen i gruppen

Finns det förvirring i er grupp om arbetsfördelningen? Kanske har det hänt att en kollega missat en deadline eller inte skrivit ett mötesprotokoll då hen trott att ansvaret ligger på någon annan. En otydlig arbetsfördelning kan enligt forskarna Kristin J. Behfar m.fl. leda till processkonflikter. Detta innebär konflikter som leder till att gruppen inte hittar ett effektivt sätt att organisera och utnyttja gruppens resurser på bästa sätt. Konsekvensen av processkonflikter är illa koordinerade grupper. Det kan vara svårt att arbeta koordinerat när arbetsuppgifter trillar mellan stolarna. För att förbygga att en konflikt uppstår behövs en tydlig arbetsfördelning.