Nyckelbeteendet som leder till målet

Låt alla i teamet skriva och skicka in förslag på beteenden som tar er närmre ert mål. Exempelvis i ett delat dokument under ett möte. Tänk på att uttrycka er specifikt och inte vagt, exempelvis ”höra av sig via telefon” snarare än ”vara envis”. Låt sedan alla rösta på vad de tycker är viktigast för att ni ska nå ert mål. Låt alla rösta på tre beteenden i det delade dokumentet. Vilket beteende blir nummer ett? 
Läs mer...
Lyckligare team

Nyckelbeteendet som leder till målet

Att hantera skiftande förändringar, som att plötsligt börja jobba på distans under en pandemi, kan liknas med att försöka bestiga ett berg då väderleken förändras. Kanske måste målet överges eller vägen till målet omprövas. Innan ni förkastar målet kan ni undersöka om det finns andra sätt att nå det. Det finns både bergsbestigarutrustning som klarar plötsligt regn och utrustning som gör att ni kan ha konferensen på distans. Enligt målforskarna Edwin A. Locke och Gary P. Latham guidar specifika mål oss till de beteenden som är viktigast att fokusera på. Det vi kan kalla för nyckelbeteenden. Så om ni redan har ett specifikt mål så kan ni undersöka vilka beteenden som tar er dit. Som tar er uppför ert berg.