Orka med syfte

Berätta för en vän eller kollega om varför ditt mål är viktigt för dig.
Read more...
Train on your own

Orka med syfte

Tycker du att det känns tråkigt eller svårt att jobba mot ditt mål? Börja med att fråga dig själv varför du ska göra det. Då kommer det bli lättare. Psykologiforskaren David S Yeager ledde en studie där man fann att ett syfte underlättade för att stå ut med svårt och tråkigt lärande. Kom åt samma effekt genom att ställa dig frågor som: Vem kommer gynnas av att du fortsätter jobba mot ditt mål? Vad är poängen med att nå målet?

More Habitud exercises

Show more exercises