Orka med syfte

Berätta för en vän eller kollega om varför ditt nyårslöfte är viktigt för dig.
Läs mer...
Lyckligare på fritiden

Orka med syfte

Vad fick du för respons?

Att prata om vilken påverkan det egna arbetet har på andra människor kan sätta dig i kontakt med ett syfte. Det kan i sin tur skvallra om vad du tycker är viktigt i ditt liv. När man vet vad som är viktigt är det lättare att välja vanor i den riktningen.
Tycker du att det känns tråkigt eller svårt att jobba med ditt nyårslöfte? Du kanske har bestämt dig för att gå 10 000 steg på daglig basis eller skriva ner saker du är tacksam över  på daglig basis. Börja med att fråga dig själv varför du ska göra det. Då kommer det bli lättare. Psykologiforskaren David S Yeager ledde en studie där man fann att ett syfte underlättade för att stå ut med svårt och tråkigt lärande. Kom åt samma effekt genom att ställa dig frågor som: Vem kommer gynnas av att du fortsätter med ditt nyårslöfte? Vad är poängen med att du ska hålla ditt nyårslöfte?