Undvik att blockera varandra

Fråga din kollega om hens främsta önskemål i arbetet och berätta om dina, exempelvis kan det vara förhoppningar om att bli befordrad eller få utökat ansvarsområde.
Read more...
Happier at work

Undvik att blockera varandra

Har du tagit på dig ansvar för en uppgift för att se bra ut inför chefen? Ser du till att ta tag i arbetsplatsens gemensamma uppgifter varje gång? Kanske har du utfört någon annans arbetsuppgift för att överglänsa den personen? Organisationsforskarna Schmidt och Kochan skriver att när en person på arbetsplatsen låter sina egna ambitioner blockera kollegornas strävanden ger detta upphov till frustration, vilket leder till agerande gentemot den som blockerar. Ett sätt att undvika att man blockerar varandra är att sätta upp ett gemensamt mål. Ett första steg kan vara att diskutera var och ens egna önskemål.

More psychological training tips

Show more training tips