Undvik att blockera varandra

Fråga din kollega om hens främsta önskemål i arbetet och berätta om dina, exempelvis kan det vara förhoppningar om att bli befordrad eller få utökat ansvarsområde.
Läs mer...
Lyckligare på jobbet

Undvik att blockera varandra

Delad visioner ger delad lycka!

Förhoppningsvis fick du en större förståelse för din kollegas ambitioner och i fortsättningen kan ni dela era visioner. Boka gärna in kontinuerliga möten där ni berättar om era nya mål och visioner. 
Har du tagit på dig ansvar för en uppgift för att se bra ut inför chefen? Ser du till att ta tag i arbetsplatsens gemensamma uppgifter varje gång? Kanske har du utfört någon annans arbetsuppgift för att överglänsa den personen? Organisationsforskarna Schmidt och Kochan skriver att när en person på arbetsplatsen låter sina egna ambitioner blockera kollegornas strävanden ger detta upphov till frustration, vilket leder till agerande gentemot den som blockerar. Ett sätt att undvika att man blockerar varandra är att sätta upp ett gemensamt mål. Ett första steg kan vara att diskutera var och ens egna önskemål.