Överträffa förväntningarna med samarbetande team

Katrin Kyrk

Det var inte en ensam person på Apple som tog fram och utvecklade iPhone. Inte heller var det ett ensamt team som låg bakom MacBook. Nyckeln till Apples förmåga att innovera och skapa banbrytande tekniska lösningar ligger bland annat i deras samarbete mellan olika specialistteam. Att få till samarbete mellan hårdvara och mjukvara. När grupper med expertkunskaper inom exempelvis design av mikrochip samarbetar med grupper som specialiserar sig på design av kamerasensorer och mjukvaran för själva kameraappen plus en mängd andra expertteam, kan de ta fram produkter som inte bara överträffar förväntningarna utan också sätter ribban för framtida produktutveckling.

Vill ni också överträffa förväntningarna på ert arbete? Vill ni bli innovativa, lösa problem och lösa konflikter mellan team? Se till att era team samarbetar! I denna kurs får du fyra träningstips att göra på teammöten för att öka samarbetet mellan team.

Do you no longer want to participate in the course? You cancel the course whenever you like.

Exercises in the course