Du kan förebygga framtida konflikter

Berätta för dina kollegor hur du tycker ni ska lägga upp arbetet i er grupp, du kan exempelvis berätta om vad du tycker är en bra och rättvis arbetsfördelning. Fråga sedan dina kollegor hur de föredrar att lägga upp det. 
Läs mer...
Lyckligare team

Du kan förebygga framtida konflikter

Grattis! Du är gruppens hjälte och förebygger konflikter!

Konflikter kring det administrativa är inte de enda konflikterna som kan uppstå och vill du lära dig mer så klicka på länken, där forskaren Lindred L. Greer berättar mer om olika konflikter.
Är ni en nybildad arbetsgrupp? Vill du bidra till att minska eventuella framtida konflikter? Stanfordforskaren Lindred L. Greer visar i en studie att det redan tidigt kan uppstå konflikter kring det administrativa innehållet i arbetsgruppen. I din egen grupp kan det t.ex. finnas olika åsikter om vilken tid som är bäst lämpad att ha möten på, vad mötena har för syfte och vad som är en rättvis och bra arbetsfördelning. Att inse att ni har olika preferenser och komma fram till ett gemensamt upplägg minskar risken för en negativ konfliktspiral.