Skvallra om en kollega

Diskutera med någon annan på arbetsplatsen på vilket sätt ni är glada att få arbeta med en gemensam kollega
Read more...
Train on your own

Skvallra om en kollega

De flesta slutar på sitt jobb redan inom 1,5 år efter att de börjat. Vad är bästa sättet att få behålla en kollega på arbetsplatsen? Enligt psykologiforskarna Connie Wanberg och John Kammeyer-Mueller är ett bra tips att ge dem rikligt med feedback. Tyvärr har vi svårare att uppmärksamma sådant som våra kollegor gör bra än sådant som de gör dåligt. Därför kan det vara bra på att träna vår uppmärksamhet tillsammans med en kompis genom att prata om vad en gemensam kollega gör bra. Då blir det lättare att sedan berätta det för kollegan. 

More Habitud exercises

Show more exercises