Styr teamet sin egen skuta?

Lista era viktigaste arbetsuppgifter,  till exempel på en whiteboardtavla. Försök sedan tillsammans komma på förslag på hur ni kan inkluderas då dessa arbetsuppgifter diskuteras bland chefer eller andra ledare.
Läs mer...
Lyckligare team

Styr teamet sin egen skuta?

Skepp ohoj!

Att få vara med och styra sig egen skuta är viktigt för såväl motivationen som prestationen. Därför är det värdefullt att som organisation sträva efter att inkludera medarbetare i beslut som är viktiga och centrala för deras arbete. Här är en övning som ni kan göra för att öka inkluderingen inom ert team!
Vad känner du väcker mest motivation: Att bli tillsagd och instruerad eller att få vara med och bestämma? Om du är som de allra flesta svarar nog det sistnämnda och det är också vad forskningen visar. Enligt organsiationsprofessorn Gary Latham blir vi inte bara mer motiverade om vi får vara med och fatta besluten. Vi presterar också bättre! Hans förklaring? Jo, delaktighet i beslut leder till ett större informationsutbyte i organisationen. Chefer som inkluderar medarbetarna i viktiga diskussioner får ny kunskap och därmed ett starkare beslutsunderlag. Medarbetarna får i sin tur insyn i organisationen och hur deras arbete hänger ihop med helheten. Informationen stärker inte bara deras förutsättningar att göra ett gott arbete. Tilltron till den egna förmågan stärks även och därigenom presterar de bättre. Får ni vara med och besluta hur er skuta ska seglas?