Sätt hjärtan i din kalender

Titta i din kalender, vilka fritidsaktiviteter från senaste veckan skulle du säga är viktiga för dig? I linje med dina värderingar? Sätt ett hjärta på varje aktivitet som varit viktig för dig, räkna antalet hjärtan och se om du kan öka antalet hjärtan i kommande vecka.
Read more...
Happier leisure time

Sätt hjärtan i din kalender

45 procent av allt vi gör sker på rutin. Detta enligt en studie från psykologiforskarna Wendy Woods och Jeffrey Quinn som menar att mycket av det vi gör sker på samma sätt, vid samma tid och på samma plats. Oftast efter någon form av ledtråd, som ett pling i mejlkorgen. Det är förstås bra att ha vanor då det spar oss energi att inte behöva göra nytt hela tiden. Men det är inte alltid vi ägnar tiden åt det vi vill göra. Det som är viktigt för oss i längden.