Sätt hjärtan i din kalender

Titta i din kalender, vilka fritidsaktiviteter från senaste veckan skulle du säga är viktiga för dig? I linje med dina värderingar? Sätt ett hjärta på varje aktivitet som varit viktig för dig, räkna antalet hjärtan och se om du kan öka antalet hjärtan i kommande vecka.
Läs mer...
Lyckligare på fritiden

Sätt hjärtan i din kalender

<3 <3 <3

Väl kämpat! Att titta i sin kalender, se vad som är viktigt och göra mer av det kan öka känslan av mening. Kunde du öka antalet aktiviteter som var i linje med dina värderingar? Hur många hjärtan skrev du in första veckan jämfört med den andra? Visste du att beteendeaktivering, en behandlingsform för depression som mest fokuserar på att göra viktiga aktiviteter, har bra forskningsstöd? Så varför inte använda den kunskapen och träna även när man mår bra? 
Några tips på meningsfulla aktiviteter är att umgås med en grupp du känner att du tillhör, njuta mer av vardagen genom att ta mikropauser och att göra något vänligt för någon annan.
45 procent av allt vi gör sker på rutin. Detta enligt en studie från psykologiforskarna Wendy Woods och Jeffrey Quinn som menar att mycket av det vi gör sker på samma sätt, vid samma tid och på samma plats. Oftast efter någon form av ledtråd, som ett pling i mejlkorgen. Det är förstås bra att ha vanor då det spar oss energi att inte behöva göra nytt hela tiden. Men det är inte alltid vi ägnar tiden åt det vi vill göra. Det som är viktigt för oss i längden.