Har teamet mandat att förändra?

Finns det risk att teamet har fått ansvar för att nå målet utan att samtidigt ha mandat att förändra arbetsmetoderna för att nå dit? Vilket mandat skulle gruppen i så fall behöva mer av? Reflektera! 
Läs mer...
Lyckligare team

Har teamet mandat att förändra?

Snyggt jobbat!

Vad kom ni fram till? Ökat eget ansvar över resultatet behöver även följas av ökat eget ansvar över metoden för att nå målet. Ibland kan det kännas utmanande att ta över mandat eller att hantera större frihetsgrader. I vissa fall kan det vara bra att göra detta i små steg, och till en början med tätare avstämningar, för att sedan gradvis ha ett ökat mandat.
När ett team ska leda sig självt är det viktigt att de har frihetsgrader att göra det. En metaanalys från 2011 av psykologiforskare Ashley Nixon och hennes kollegor fann att avsaknad av kontroll eller autonomi på arbetet är relaterat till en rad olika psykiska symptom, som trötthet, sömnstörningar, avsaknad av aptit – oavsett antalet arbetstimmar och arbetsbelastning. Metaanalysen visade också på vikten av att ge anställda mandat att påverka sitt arbete i takt med att de får ansvar över resultat och mål. Om medarbetare får ansvar för att nå målen men inte ges friheten att påverka exempelvis arbetssätt, riskerar det att öka medarbetarnas ångest och överbelastning på jobbet.