Slipp dålig stämning på skärmen

Lina Lindrågen

Att hantera konflikter i teamet kan vara riktigt utmanande, speciellt om vi arbetar med att leda andra. När vi arbetar digitalt och inte befinner oss i samma rum ökar risken för missförstånd. Kanske glömmer vi berömma en kollega som gjort ett bra arbete eftersom vi inte längre ses i korridoren, eller så missar vi att förankra viktig informell information som tidigare hade uppdagats i lunchrummet. Om målsättningar och roller krockar, insatser sällan uppmärksammas eller återkoppling på arbetet uteblir finns det risk att konflikter börjar gro i teamet.
Organisationsforskarna Zaccaro och Bader har identifierat hanteringen av konflikter och känslouttryck som några av de mest kritiska och svåra uppgifterna för virtuella team. Konflikter som inte reds ut leder ofta till sämre välmående för de anställda och sämre innovationskraft och effektivitet på arbetsplatsen.

Vill du som teamledare eller chef bli bättre att på att hantera konflikter i arbetsgruppen?
Testa vår kurs om digital konflikthantering.

Do you no longer want to participate in the course? You cancel the course whenever you like.

Exercises in the course