Snacka er till stöd

Hur gör du på arbetsplatsen för att tillgodose dina behov av stöd? Diskutera med ett par kollegor vilka rutiner som finns i arbetsgruppen för att stötta varandra i det vardagliga arbetet. Förslagsvis kan ni också testa att boka in en handledningstimma med varandra där ni ger och får ta emot kollegialt stöd i svåra frågor.
Läs mer...
Lyckligare på jobbet

Snacka er till stöd

Snyggt snackat!

I den nederländska organisationen Burtzhoog finns endast 30 personer på ett centralt kontor, samtidigt som organisationens 7000 sjuksystrar är ute i fält, i självorganiserande team om max 12 personer per team. Hur hanterar teamen svåra lägen och beslut? De har en upparbetad kanal för reflektion och stöttning mellan medlemmarna i teamet. I Burtzhoog rekommenderas minst en timma per månad, och vid behov mer. Fungerar metoden lika bra för dig som för de nederländska sjuksystrarna?
 
”Står ni här och snackar igen?” Att socialisera på arbetsplatsen har ibland ansetts som slöseri med dyrbar arbetstid. Forskning visar dock att ju mer medlemmar i en arbetsgrupp stöttar varandra, desto mer sammankopplad blir arbetsgruppen. Detta leder i sin tur till bättre mental hälsa hos teammedlemmar. Och det finns ett starkt positivt samband mellan socialt stöd på jobbet och jobbrelaterad hälsa. Men ibland saknas kanaler på arbetet där det finns tillfälle att be om och ge stöd till varandra. Michael West som forskat på team i flera decennier föreslår att socialt stöd kan skapas genom att kollegor avsätter exempelvis en timma per månad åt att ge och få stöd kring arbetsrelaterade frågor.