Hjälper dig omvandla vetenskap till lycka

Vill du bli lyckligare eller skapa en lyckligare organisation? Vägen dit går genom psykologisk träning. Vi postar regelbundet vetenskapligt grundade träningstips. De kan du använda för att träna dig själv eller ditt team. Hör av dig till oss om du vill se hur vi kan hjälpa er organisation.
Testa gratis Läs mer

Populära kurser

Utvecklande samtal med aktivt lyssnande

Till kursen
Du sitter vid köksbordet hemma och äter middag tillsammans med din vän/partner/familjemedlem. Du är mitt inne i en berättelse om en jobbig situation som hänt på jobbet när den andra personen ställer sig upp och börjar plocka ned saker i diskhon. Känslan? Förminskad, ointressant, ledsen, skamfull. Du utbrister “kan du inte lyssna när jag berättar om det här jobbiga?”. Den andra personen svarar “jag lyssnar visst!”, “Du tycker aldrig att det jag säger är intressant! Kan du inte sitta ned och lyssna klart?” “Jag kan diska och lyssna samtidigt. Jag hör vad du säger, fortsätt prata”. Men när personen står där med ryggen mot dig är det som att din berättelse självdör. “Äh, det var inget speciellt. Jag tar det en annan gång”. Känner du igen dig? Det här händer hela tiden, såväl hemma som på arbetet. Det är lätt att tänka att om personer har något viktigt att säga så kommer de säga det oavsett omständigheterna. Men så funkar inte vi människor, vi är sociala varelser som läser av andras reaktioner - “är det jag säger intressant för den andra?” om ja, då fortsätter vi, om nej så slutar vi prata. Ibland tolkar vår hjärna signaler som ointresse, trots att det inte är det. Som att personen vänder ryggen till och fixar med annat. På arbetsplatser ger vi tyvärr ofta omedvetet varandra signaler av ointresse: fortsätter skriva på datorn när någon kommer fram och ställer en fråga, tar upp och tittar på vår mobiltelefon när vi pratar med någon, kollar på datorn eller mobilen på möten när någon annan pratar osv. Varför ska man lyssna? Att lyssna aktivt är något annat än att höra. Det finns två vinster med att bli bra på att lyssna aktivt: Du får information och personen känner sig sedd. Om vi ska påverka någon annan att förändra sitt beteende är lyssnande en av de viktigaste komponenterna. Personer behöver känna sig förstådda innan vi pratar lösningar. Du och den du pratar om behöver enas om problembilden, och personen behöver få tillit att du verkligen förstått dennes perspektiv.Aktivt lyssnande är extra viktigt om du vill stärka den andra personen och få den att känna sig sedd och förstådd. Ypperliga tillfällen för aktivt lyssnande är för dig som ledare under medarbetar- eller utvecklingssamtal och på teammöten, som teammedlem på fikarasten för att stärka relationerna till andra teammedlemmar och om du har arbetsuppgifter som innebär att du ska möta kunder eller beställare.I denna kurs tar vi den forskningen och ger dig konkreta verktyg för hur du håller ett utvecklande samtal, får andra personer att kliva fram och driva samtalet och hur ni kan landa i en tydligare samsyn. Helt enkelt hur du gör för att  bli en bättre lyssnare!
Gratis

Tänk inte på en gul banan

Till kursen
Det är svårt att påverka tankar och känslor. Har du någon gång försökt att inte tänka på en gul banan? Eller försökt att inte vara nervös när du ska hoppa bungy jump? Då förstår du detta. Denna minikurs är för dig som ska gå workshopen "Tänk inte på en gul banan - om att hantera tankar, känslor och beteenden i tider av förändring" För att få ut mesta möjliga av workshopen får du möjlighet att göra upp till tre föruppgifter, utmaningar, som kopplar till föreläsningens tre delar:1. Tankar och känslor är svåra att påverka2. Förändra det du kan: dina beteenden3. Välj vilka beteenden du vill förändra med vägledning av värderingarDispositionen utgår från Sinnesrobönen: "Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och visdom att förstå skillnaden". En i grunden religiös bön som fungerar även för ateister. Den första utmaningen handlar om att acceptera tankar och känslor genom att skapa distans till dem. Den andra handlar om att påverka det du kan: dina beteenden. Detta genom att göra det som är viktigt för dig oavsett vad du känner. De sista utmaningen hjälper dig att förstå skillnaden mellan vad du kan acceptera och vad du borde agera på med hjälp av värderingar. Du får mer kläm på dessa genom att tänka på sista dagen på ditt jobb. Ska du inte gå på denna worksop men blir nyfiken på om det kan vara något för er organisation? Läs mer om våra workshops här. 

Odla rätt arbetsmiljö - låt lyckan blomma!

Till kursen
Har du någon gång upplevt att en kollega är en riktig bromskloss? Har du någon gång känt en viss uppgivenhet inför ytterligare en omorganisation? I en tid av snabb digital utveckling där många organisationer genomgår transformationer triggas lätt människors hotsystem av osäkerheten kring allt nytt. När vi är osäkra och rädda får vi tunnelseende och bli kortsiktiga - knappast något som gynnar en förändringsresa! För att vara innovativa, handlingskraftiga och modiga behöver vi må bra. Forskning visar att välbefinnande inte bara är korrelerat med framgång i arbetslivet, utan att lycka och välbefinnande faktiskt leder till att man presterar bättre på jobbet. Hur skapar du som ledare en kultur som får medarbetarna att ta ansvar och komma med initiativ? Hur kan du själv som medarbetare i ett team göra för att må bättre på jobbet?  För att medarbetarna ska må bra och hamna i ett mindset som gynnar utveckling behöver vi tänka annorlunda var vi lägger vårt fokus i organisationen. Trots att vi står inför en transformation kan inte allt fokus läggs på att identifiera förbättringsområden, diskutera utmaningar och lösa problem. Vi behöver lägga fokus på att stärka det som fungerar bra och som vi vill se mer av. Tänk dig att organisationen är en trädgård, att bara lösa problem är som om du bara ryckte upp ogräset ur trädgården. För att det ska bli en vacker trädgård behöver du också plantera fina blommor och vattna så de kan växa.Psykologen Martin Seligman har identifierat 6 olika områden som för de flesta människor leder till lycka och välbefinnande, som han samlat under akronymen PERMAH. Positiva känslor, Engagemang, Mening, Positiva Relationer, Att åstadkomma något och Hälsa. Seligman skriver i sin bok ”Flourish” om hur dessa faktorer krävs för att människor ska kunna blomstra. Att bli förändringsbenägen handlar om att bygga en stärkande och hälsofrämjande arbetsmiljö. Vattna din trädgård och plantera blommor. Som ledare kan du använda PERMAH som ett ramverk för att bygga en lyckligare organisation som tar fram varje individs fulla potential. Som medarbetare kan du använda PERMAH för att förstå hur du kan forma arbetsuppgifter och tiden på arbetet på bästa sätt för att stimulera din utveckling. I denna kurs kommer du att få tips på 4 av de 6 områdena i PERMAH: Engagemang, Positiva Relationer, Mening, och Gott utförande.

Utforska

Logga in på Habitud

Logga in för att kunna spara tips och få feedback på de du testat! Du får även vårt nyhetsbrev med de mest populära tipsen.

Ensam eller stark

Ensam eller stark

Åtta principer för framgångsrika team

Läs mer om vår bok