Hjälper dig omvandla vetenskap till lycka

Vill du bli lyckligare eller skapa en lyckligare organisation? Vägen dit går genom psykologisk träning. Vi postar regelbundet vetenskapligt grundade träningstips. De kan du använda för att träna dig själv eller ditt team. Hör av dig till oss om du vill se hur vi kan hjälpa er organisation.
Testa gratis Läs mer

Populära kurser

Trygga relationer och struktur för effektiva virtuella team

Till kursen
“Jag gjorde en rolig grej i helgen!”*tystnad*“Jo… jag badade, första doppet i år haha…” *tystnad**En gul tumme upp dyker upp i rutan som representerar din kollega*Hur behåller vi relationerna på jobbet? Och hur är det att skapa nya relationer virtuellt, med mikrofon och webbkamera? Ganska jobbigt. Det är svårt att läsa av om det är läge att berätta om sin helg, eller om mötets agenda är det som ska avhandlas. När vi inte längre ser varandra, ansikte mot ansikte, gör avsaknaden av icke-verbal kommunikation att sociala interaktioner blir utmanande. Det som en gång var självklart kräver nu eftertanke. Hur påverkar det teamets effektivitet? Hur ska man prioritera för att behålla ett produktivt team och samtidigt se till att alla trivs i gruppen?Det är svåra frågor som många ledare säkert ställer sig själva. 2016 publicerades en forskningsöversikt som kollade på vad som skapar tillit i virtuella team, och vilken roll relationer har när teammedlemmarna inte träffas ansikte mot ansikte. I fysiska team kommer tillit och trygghet av tillitsbeteenden, exempelvis att be om hjälp eller berätta om ett misstag. Forskarna fann att i virtuella team kan tillitsbeteenden till viss del ersättas av dokumentation. Teorin är att dokumentationen av interaktioner ger en känsla av trygghet, då man kan gå tillbaka och se vad som sades eller skrevs.Men detta tar inte bort människors behov av social interaktion och trygga relationer på jobbet. Samma forskningsöversikt trycker på vikten av samarbete i virtuella team. För ett lyckat samarbete krävs trygga relationer och tillit till samarbetspartners.I den här kursen får du träna på att hålla en tydlig struktur på jobbet och samtidigt bygga trygga virtuella relationer till dina kollegor, här är en kort sammanfattning:Tips 1: När ska vi prata om helgen? Virtuella möten blir lätt stökiga och otydliga. Många har strukturerat dessa möten på ett sätt som gör att de blir effektiva men som gör att det sociala stängs ute. Ett socialt vårdande alternativ är att dela upp mötet i en social, trevlig del och en effektiv, arbetsorienterad del.Tips 2: Utmaningen ger sammanhållning på distans. När vi jobbar i ett team utan fysisk kontakt kan samarbete och sammanhållning bli svårt. Med en gemensam utmaning kan ni stärka sammanhållningen.Tips 3:Bli en hemlig kompis som boostar motivation. En viktig funktion av relationer på jobbet är uppmuntrande och positiv feedback. Forskningen har visat flera positiva effekter som ökad motivation, höjd prestation och stärkt samarbete!Tips 4: Be om hjälp och öka tilliten. Hjälpsamma beteenden på arbetsplatsen skapar en kultur där kollegor samarbetar bättre. Detta kan både öka jobbtillfredsställelsen och effektiviteten.Om du vill prova dessa tips, och inte bara läsa, klicka på “starta kurs” så får du ett träningstips i veckan!

Bra virtuella möten för bra samarbete på distans

Till kursen
Har du känt dig lite ensam och bortkopplad från kollegorna när ni jobbar på distans? Du märker kanske att ni glider ifrån varandra när ni inte längre ses ansikte-mot-ansikte. Eller har du ett team där ni sitter i olika länder? Är det då lättare att känna samhörighet med de du träffar fysiskt ibland? Att jobba virtuellt med sitt team, alltså att ses över digitala medier såsom video, telefon eller chatt, har både sina fördelar och utmaningar.  I Coronatiderna slängdes många in i virtuellt teamarbete över en dag och fick uppleva utmaningarna med att mötas virtuellt. Tröttheten efter en hel dag med videomöten. Frustrationen över en annan mötesdeltagares tangentbordsknapper när den glömt stänga av mikrofonen.Virtuellt teamarbete kräver att vi kommunicerar på ett annat sätt. I en sammanställning över forskningen kring att leda virtuella team tar psykologiprofessor Guide Hertel och hans kollegor upp utmaningen med att kommunicera när vi inte kan ses ansikte-mot-ansikte. Det finns en ökad risk för missförstånd när vi möts på ett annat sätt än vi är vana vid, och där vi inte kan läsa av kroppsspråk och känslolägen lika lätt.Virtuella möten är ett viktigt kommunikationsforum för virtuella team. Att hålla bra virtuella möten är att skapa en bra virtuell arbetsmiljö. För precis som ingen ska behöva sitta i en för bullrig arbetsmiljö - så ska väl ingen behöva känna sig omotiverad för man inte förstår tekniken eller oengagerad för att man inte är helt säker på syftet med mötet är?Bra virtuella möten blir hållpunkterna för samarbetet i det virtuella teamet. Rätt utförda kan de stärka både sammanhållningen i teamet och öka produktiviteten!
Gratis

Djupa och ytliga relationer för ett lyckligare liv

Till kursen
Vad gör människor lyckliga? The Harvard Grant Study of Adult Development har följt människors liv i över 80 år för att utforska detta. Så vad blev svaret? Positiva relationer!Studien har visat att lyckliga människor har haft positiva relationer med föräldrar, syskon, vänner, kollegor. Relationer som präglats av förtroende och tillit förutsade ekonomisk framgång. Det ledde även till ett hälsosammare och längre liv. Forskarna har även sett tendenser till att hjärnans funktioner håller längre hos personer med positiva relationer till närstående.Men vad händer dem som inte har positiva relationer? Studien har visat att ensamhet och isolering leder till nedstämdhet, sämre hälsa och ett kortare liv. Relationer är alltså viktiga för människans välmående, både fysiskt och psykiskt. I tider av kris och fysisk distansering kan relationer vara svåra att upprätthålla. Evenemang ställs in, vi jobbar hemifrån, vi uppmanas undvika så mycket fysisk kontakt med andra människor som möjligt. Detta kan få förödande konsekvenser.I den här kursen får du veta mer om forskningen om relationer och välmående genom dessa fyra tips:Tips 1: Lyckligare med ytliga vänner. Ny forskning har visat att ytliga relationer med personer i vår periferi bidrar förvånansvärt mycket till vårt välmående. Genom interaktion med så kallade "weak ties" kan du boosta ditt och andras välmående.Tips 2: Sno relationsknepen från pensionären. Positiva relationer och hälsosamt åldrande har starka kopplingar. Så varför inte ta inspiration av en äldre släkting eller vän?Tips 3: Tänk på en nära vän. Genom att reflektera över våra relationer kan vi lättare uppskatta de fina och positiva relationer vi har.Tips 4: Positiva relationer med psykologisk trygghet. Att känna sig trygg i en relation är centralt för att den ska vara positiv. Genom tillitsbeteenden kan vi stärka tryggheten i relationen.Om du inte bara vill läsa utan faktiskt testa dessa tips, klicka på “starta kurs”!
Gratis

Tänk inte på en gul banan

Till kursen
Det är svårt att påverka tankar och känslor. Har du någon gång försökt att inte tänka på en gul banan? Eller försökt att inte vara nervös när du ska hoppa bungy jump? Då förstår du detta. Denna minikurs är för dig som ska gå workshopen "Tänk inte på en gul banan - om att hantera tankar, känslor och beteenden i tider av förändring" För att få ut mesta möjliga av workshopen får du möjlighet att göra upp till tre föruppgifter, utmaningar, som kopplar till föreläsningens tre delar:1. Tankar och känslor är svåra att påverka2. Förändra det du kan: dina beteenden3. Välj vilka beteenden du vill förändra med vägledning av värderingarDispositionen utgår från Sinnesrobönen: "Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och visdom att förstå skillnaden". En i grunden religiös bön som fungerar även för ateister. Den första utmaningen handlar om att acceptera tankar och känslor genom att skapa distans till dem. Den andra handlar om att påverka det du kan: dina beteenden. Detta genom att göra det som är viktigt för dig oavsett vad du känner. De sista utmaningen hjälper dig att förstå skillnaden mellan vad du kan acceptera och vad du borde agera på med hjälp av värderingar. Du får mer kläm på dessa genom att tänka på sista dagen på ditt jobb. Ska du inte gå på denna worksop men blir nyfiken på om det kan vara något för er organisation? Läs mer om våra workshops här. 
Gratis

Bilda antikroppar inför beach 2020 - en kurs i kroppsacceptans

Till kursen
Nu är sommarvärmen kommen och det går äntligen att ta av sig alla bylsiga ytterkläder. Pandemin sätter förstås käppar i hjulet men den är inte det enda hindret för den som önskar ta sig till en fullsatt badstrand. Den lättklädda årstiden är också då de allra flesta blir påmind om hur ens kropp inte motsvarar de rådande smala och muskulösa idealen. Vi har ännu inte ett vaccin mot covid-19, men finns det metoder som kan hjälpa oss bilda antikroppar mot kroppshetsen?  Majoriteten av alla människor är på något sätt missnöjda med sin kropp och har delvis sänkt självkänsla på grund av det. Vi använder ofta flera olika strategier för att hantera kroppshetsen; ibland försöker vi anpassa kroppen genom dieter, rigorös träning eller till och med operationer. Andra sätt handlar om att dölja kroppen med täckande kläder eller att undvika situationer där kroppen syns, så som att inte gå till stranden en solig dag. En radikalt motsatt metod kallas kroppsacceptans. Det har forskats på genom det skolbaserade programmet The Body Project. Det går ut på att kritiskt granska skönhetsideal och hur man påverkas av dem. Att genomgå det programmet har visat sig öka deltagarnas acceptans för sin egen kropp och till och med förebygga ätstörningar. Du som vill veta mer om projektet kan läsa på projektets hemsida eller kontakta de forskare som studerar metoden i Sverige.I den här kursen, som baseras på The Body Project, kommer du att få vägledning i tre saker. För det första kommer du att få hjälp att genomskåda dina egna kroppshetsande tankar och beteendemönster. För det andra kommer du att kartlägga vilka sociala koder som förstärker dina tankar och slutligen göra en plan för hur du kan börja bryta dina egna mönster. Den här kursen riktar sig till alla som känner sig begränsade av sin kroppsuppfattning, oavsett kön eller ålder. Eftersom det krävs många människor för att upprätthålla en ohälsosam norm kan det vara en fördel att ha några vänner med sig när man vill bryta mot en norm. Därför rekommenderar vi att du ber minst en vän att följa med dig under den här kursen och att ni berättar för varandra vad ni kommer fram till. Tillsammans kan vi bilda antikroppar som ett vaccin mot den osunda kroppshetsen. 

Utforska

Logga in på Habitud

Logga in för att kunna spara tips och få feedback på de du testat! Du får även vårt nyhetsbrev med de mest populära tipsen.

Ensam eller stark

Ensam eller stark

Åtta principer för framgångsrika team

Läs mer om vår bok