Håll ögonen på målet

Titta i din kalender och välj ut din viktigaste uppgift för dagen, utifrån ditt teams gemensamma mål.
Läs mer...
Lyckligare på jobbet

Håll ögonen på målet

Full poäng!

Nu när du har prioriteratdagens viktigaste uppgift kanske du har fått upp ångan. Då kan du prioritera bland dina mål, med hjälp av det här träningstipset. Det kan göra dig gladare och stoltare över ditt arbete. 
Att sätta tydliga mål tycks vara väldigt gynnsamt för oss, både som individ och som grupp. En av flera verksamma mekanismer bakom målsättning är att det hjälper oss att fokusera på de viktigaste uppgifterna. Forskarna Rothkopf och Billington ville undersöka detta i detalj. I en studie gav de försökspersoner en uppgift med ett tydligt mål - att läsa en text och memorera viss information utantill. Forskarna mätte sedan försökspersonernas ögonrörelser för att se vilka textstycken som fick mest uppmärksamhet. Det visade sig att försökspersonerna tittade dubbelt så ofta på den relevanta texten jämfört med den irrelevanta texten. På samma sätt går det till när vi på våra arbetsplatser använder tydliga mål för att välja ut de mest relevanta arbetsuppgifterna.