Led kreativiteten i rätt riktning med gemensamt fokus

Samlas i teamet och sätt ett specifikt och tids­bundet mål för teamets arbete som går i linje med verksamhetens syfte. Om ni redan har ett mål kan ni diskutera på vilket sätt målet går i linje med verksamhetens syfte eller vision. 
Läs mer...
Lyckligare team

Led kreativiteten i rätt riktning med gemensamt fokus

Härligt!

Om du tyckte att detta var trevligt kan du alltid fortsätta att hålla diskussionen om ert syfte vid liv, genom att testa den här utmaningen.
Innovation är något av ett modeord. Men är det alltid bra för organisationen? Enligt organisationsforskaren Carlos Ferrei­ra Peralta finns det risk att innovationsprocesser till och med kan vara negativa för en organisation om ansträngningarna blir spretiga och kostsamma. Hans forskarlag har studerat så skilda verksamheter som callcenter och hockeylag och funnit samma mönster. Nyckeln till innovation som gör nytta i verksamheten ligger i att ha ett tydligt mål som ger riktning för utvecklingen.