Våga gå emellan

Gckrj7fpovlhamxfxsgr Oskar HenriksonModigt!

Det är inte alla som vågar ta tag i konflikter eller ta på sig rollen som medlare. Det vågar du. I alla fall har du tagit ett viktigt första steg! Om du blickar inåt kanske du ser att du finns en hjälte där. 
Konflikter kan skrämma den bäste. Att berätta om vad vi behöver och önskar kan vara läskigt. Att våga ta itu med problem är krävande. Relationen till personen vi har konflikten med kan också vara sargad och det är få som snabbt marscherar fram och säger sådant som “Du, det känns som att du och jag har en konflikt, ska vi ta uti med den?”. Dessutom grumlar relationen vårt omdöme så att vi inte kan se om det finns omständigheter som fått oss i konflikt. Du säger förmodligen inte “Du, vi har ju en konflikt, kan det vara för att vi inte har pratat igenom det gemensamma målet?”. För att få hjälp att få perspektiv på sammanhanget som sporrar konflikten och stöd i att hantera relationen behöver vi någon som vågar gå emellan. En medlare. 
I denna kurs får du och ditt team hjälp att utse en medlare och tips för hur den sedan kan agera. Genom att låta alla i teamet göra kursen så är alla förberedda när konflikterna väl kommer. Om ni tränar på små konflikter nu, som disken, så blir det lättare sen när ni har olika åsikter om hur arbetet ska bedrivas. 
Du kan förstås även gå den själv för att träna upp dina egna medlarfärdigheter.

Utmaningar i kursen

Logga in för att se utmaningarna i kursen! Du får även vårt nyhetsbrev med de mest populära utmaningarna.

Logga in på Habitud