Våga gå emellan

Oskar Henrikson

Konflikter kan skrämma den bäste. Att berätta om vad vi behöver och önskar kan vara läskigt. Att våga ta itu med problem är krävande. Relationen till personen vi har konflikten med kan också vara sargad och det är få som snabbt marscherar fram och säger sådant som “Du, det känns som att du och jag har en konflikt, ska vi ta uti med den?”. Dessutom grumlar relationen vårt omdöme så att vi inte kan se om det finns omständigheter som fått oss i konflikt. Du säger förmodligen inte “Du, vi har ju en konflikt, kan det vara för att vi inte har pratat igenom det gemensamma målet?”. För att få hjälp att få perspektiv på sammanhanget som sporrar konflikten och stöd i att hantera relationen behöver vi någon som vågar gå emellan. En medlare. 
I denna kurs får du och ditt team hjälp att utse en medlare och tips för hur den sedan kan agera. Genom att låta alla i teamet göra kursen så är alla förberedda när konflikterna väl kommer. Om ni tränar på små konflikter nu, som disken, så blir det lättare sen när ni har olika åsikter om hur arbetet ska bedrivas. 

Do you no longer want to participate in the course? You cancel the course whenever you like.

Exercises in the course