Konfliktens födelse och död

Habitud Team

Det sjätte kapitlet i vår bok Ensam eller stark - åtta principer för framgångsrika team heter Konfliktens födelse och död. Det handlar om designprincip sex: En snabb och rättvis konflikthantering. Vissa kan känna att pulsen går upp bara av att höra ordet "konflikt". Mycket riktigt är konflikter på arbetsplatsen en vanlig källa till stress och oro, och kan både dra ned effektiviteten och minska trivseln. Men så måste det inte vara. Forskaren Bret Bradley har visat att psykologisk trygghet inom gruppen påverkar om konflikter och meningsskiljaktigheter påverkar samarbetet negativt eller till och med positivt. 

I denna kurs får du och ditt team möjlighet att träna på att skapa psykologisk trygghet i gruppen, och därmed göra konflikter mindre skrämmande. Vi bjuder här på tre träningstips från boken.


Do you no longer want to participate in the course? You cancel the course whenever you like.

Exercises in the course