Sjukt bra kollega

Fråga en kollega vad hen skulle behöva ha hjälp med om hen blir sjuk eller behöver vabba under veckan.
Read more...
Train on your own

Sjukt bra kollega

Borde du inte stannat hemma idag? När att göra listan är lång kan det kännas som att vi inte hinner vara sjuka. Fenomenet där vi går till jobbet trots att vi borde tagit en sjukdag kallas för sjuknärvaro. Och det kan vara en dålig idé att jobba sjuk: Det är nämligen associerat med en högre grad av framtida sjukfrånvaro. När Gunnar Aronsson studerade fenomenet såg han att personer som upplever att ingen kan ersätta dem mer sällan stannar hemma. Du och dina kollegor kan alltså hjälpa varandra att få vara sjuka genom att be om insyn i varandras arbetsuppgifter. 

More Habitud exercises