Vilket är ert Domedagsberg?

Gustav Nilsson

Det första kapitlet i vår bok Ensam eller stark - åtta principer för framgångsrika team heter Vilket är ert Domedagsberg? Det handlar om designprincip ett: tydlig grupp med tydligt mål. Kapitlet bjuder på berättelser om hur LEGO tappade fokus på gruppen och målet runt millenieskiftet , om hur vi kan ta hjälp av Sagan om Ringen och Steve Jobs för att hitta tydliga mål och beteenden som leder till målet. I den här kursen bjuder vi på tre av träningstipsen från boken skrivna av mig, Gustav Nilsson. Ytterligare nio på detta tema finns i boken. Till dessa träningstips kommer du att behöva diskutera med en eller flera arbetskamrater. Kanske gör ni det till en spännande lunchdiskussion?

Vill ni boka en föreläsning på detta ämne? Läs mer på Psykologifabriken

Do you no longer want to participate in the course? You cancel the course whenever you like.

Exercises in the course