När delar vi på ledarskapet?

Finns det situationer och moment när gruppens effektivitet skulle öka vid ett delat ledarskap? Vilka situationer skulle det kunna vara? Hur skulle arbetet då kunna förbättras? Skriv ner dina reflektioner och stäm av med dina teammedlemmar. 
Read more...
Happier teams

När delar vi på ledarskapet?

Hur ska man veta när och om det passar att dela på ledarskapet i ett team? När forskaren Danni Wang med kollegor tog sig an denna fråga i en metaanalys 2014, framkom att ett delat ledarskap ger ett effektivt team framför allt när ledarstilen i teamet kännetecknas av utveckling och förändring. Forskarna fann också att ett delat teamledarskap är att föredra när arbetsuppgifterna är komplexa snarare än rutinartade.