Trygga team vågar utvecklas

Malin Valsö

Psykologisk trygghet innebär att teammedlemmarna känner sig trygga att ta risker och visa sig sårbara inför varandra. Det är en förutsättning för att team ska kunna vara kreativa, produktiva och lösa problem. De flesta av oss drar oss för att säga eller göra saker som kan medföra att andra uppfattar oss som inkompetenta eller okunniga. I grupper där vi upplever psykologisk trygghet vågar vi i större utsträckning komma med förslag, be om hjälp, ställa frågor och påtala fel. Det vill säga sådana beteenden som ökar lärande, samarbete, kreativitet och utveckling. Beteenden som i längden höjer produktiviet och minskar personalomsättning.
I den här kursen har vi samlat fem träningstips som hjälper er att öka gruppens psykologiska trygghet. Ni får träna både på att minska negativa beteenden som skapar otrygghet och på att uppmuntra frågor och rapportering av fel och brister.
Klicka på “Starta kurs” för att få fem träningstips till din mejl. 

Do you no longer want to participate in the course? You cancel the course whenever you like.

Training tips in the course

Get Habitud to see the training tips in the course!

Get Habitud Pro