Att jobba med eller emot gruppens mål

Diskutera tillsammans i teamet frågan: ”Hur kan jag bidra till gruppens mål på bästa sätt?” Om ni redan har satt individuella mål kan ni ställa frågan: ”På vilket sätt bidrar eller motverkar mitt mål till att vi når vårt övergripande mål?” 
Read more...
Happier teams

Att jobba med eller emot gruppens mål

En vanlig farhåga när det gäller att arbeta i team är att bara vissa kommer att arbeta hårt, medan andra bara glider med. Det kallas inom psykologin för social loafing. För att ta reda på hur det kan avhjälpas gjorde forskarna Ad Kleingeld, Heleen van Mierlo och Lidia Arends 2011 en sammanställning av forskningsläget. De fann att individuella mål kan minska so­cicial loafing, men endast om det görs på rätt sätt. Om målen bara sätts utifrån hur en teammedlem ska sköta sina egna arbetsuppgifter finns det faktiskt en risk att samarbetet blir sämre än om man inte har något mål alls. Om var och en istället får ett individuellt mål som uttalat handlar om att hjälpa gruppen att nå det gemensamma målet, då presterar gruppen som helhet bättre.