Höj peppen med ett delmål

Formulera ett SMART delmål tillsammans i teamet. Nästa steg kan vara att planera in ett utvärderingstillfälle efter deadline. Exempelvis: Vårt långsiktiga mål är att producera 1 150 lek­saksbilar vardera under året. Vårt delmål är att producera 94 stycken vardera nästa månad, och sedan utvärdera om vi behöver ändra våra rutiner för att nå det övergripande målet. 
Read more...
Happier teams

Höj peppen med ett delmål

Vad är det bästa sättet för en leksakstillverkare att nå sina mål? Forskarna Gary Latham och Gerard Seijts studerade just leksakstillverkare när de undersökte vilken typ av mål som gör oss mest motiverade. De fann att flest leksaker tillverkades av dem som hade brutit ner sitt långsiktiga mål i mindre delmål som låg nära i tiden. Precis som med lång­ siktiga mål är det extra hjälpsamt om delmålet är specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt och tidsbundet (SMART).