Psykologisk trygghet i fem steg

Kristin Öster

När google skulle bygga det perfeka teamet trodde de länge att de behövde hitta rätt sammansättningar av de bästa personerna. Tack vare stora mängder insamlade data kunde de göra avancerade analyser kring varför vissa team presterade på topp och andra sämre. Men det skulle visa sig vara svårt att hitta några mönster. Sammansättningen verkade inte spela någon roll. Det gjorde däremot gruppnormer. Närmare bestämt den psykologiska tryggheten.
Psykologisk trygghet innebär att vi känner oss trygga att ta en personlig risk på jobbet. I trygga team vågar vi be om hjälp, säga vad vi tycker och vara oss själva. Vi vågar ta upp problem som uppstår, både egna misstag och andras. Varför? Jo för att vi litar på att misstag, dumma frågor eller en avvikande åsikt inte hålls emot oss. Visst låter det skönt
Ett tryggt team är inte bara trevligare att vara i, det presterar också bättre. Kan du gissa varför? Svaret är att trygga team lär sig mer. När fler vågar delta i diskussionerna får gruppen tillgång till fler idéer och perspektiv. Och när misstag och problem inte sopas under mattan kan teamet istället lära av dem inför framtiden.

Do you no longer want to participate in the course? You cancel the course whenever you like.

Exercises in the course