"Men du har ju hela helgen på dig!"

Hur uppmuntrar ni ledighet? Bestäm att ni till nästa möte ska ha registrerat när och varför ni arbetar utanför arbetstid. Minska motivationen att ta med arbetet hem för att möjliggöra balans i livet, exempelvis genom att fundera över hur ni talar om fritid – är det status att jobba på helgerna? 
Read more...
Happier teams

"Men du har ju hela helgen på dig!"

Jobbet är det sista du tänker på när du går och lägger dig, det första du tänker på när du vaknar. Ska det vara så? Sabine Sonnentag, Carmen Binnewies och Eva J. Mojza visar i en studie av servicepersonal att de som hade förmåga – psykologisk detachment – att sluta tänka på jobbet under sin fritid var mer engagerade i sitt arbete. Att hjälpa medarbetare att upprätthålla en balans mellan arbete och fritid är därmed ett gemensamt intresse.