Bättre precision i att sikta mot målet

Gustav Nilsson

Gemensamma mål. Det är något som har stora effekter på att höja motivationen, minska konflikter och missförstånd, öka effektiviteten och inte minst höja känslan av gemenskap. Tänk att något så enkelt kan leda till så mycket gott!
Men tyvärr är det inte riktigt så enkelt. Det gemensamma målet är en viktig förutsättning, men andra saker måste också till. Ett tydligt gemensamt mål är för gemenskap vad linser är för en linssoppa. Det är huvudingrediensen, men det behövs kryddor, buljong och tillagning för att det ska bli bra. 

Do you no longer want to participate in the course? You cancel the course whenever you like.

Exercises in the course