Hitta handlingarna som leder i mål

Välj en kollega vars mål du känner till och skriv ner en handling du sett personen göra som tar den närmare målet. Exempelvis kollegan som vill fördubbla sina säljsiffror och ringde upp en gammal kund med ett nytt erbjudande.
Read more...
Happier at work

Hitta handlingarna som leder i mål

Har du någon gång haft ett mål som andra stöttat dig att uppnå? Kanske en schysst lärare som hjälpt dig att klara en kurs eller en kompis som gjort high five när du klarat löprundan. Edwin Locke och Gary Latham är två organisationsforskare som studerat psykologin bakom målsättning. Inte helt förvånande visar deras forskning att positiv feedback på vägen mot ett mål ger oss större chans att lyckas. Förklaringen är att feedback får oss att fokusera på beteenden vi behöver utföra för att klara uppgiften, med följden att vi lägger mer krut på dem. På arbetsplatser finns det ofta en chef som ger medarbetarna återkoppling på vad de gör bra. Men tänk vad mycket mer feedback det blir om folk i arbetsgruppen också uppmuntrar varandra!

More psychological training tips

Show more training tips