Godis på distans

Låt alla i teamet tänka ut varsin situation där villkoren ser olika ut för de som arbetar på distans eller på plats. Diskutera sedan hur ni kan skapa större balans i dessa situationer.
Read more...
Happier teams

Godis på distans

Minns ni hur farmor brukade säga att man bara får ta godis om det räcker till alla? Well, farmor hade rätt - åtminstone om hon hade allas välmående i åtanke! Inom arbets- och organisationspsykologi skulle godis till alla ingå i kategorin distributiv rättvisa, som handlar om rättvis fördelning av medel. Anställda som känner sig rättvist behandlade är mer lojala mot organisationen, säger upp sig i lägre utsträckning och presterar bättre. Det är lätt hänt att vi premierar de som befinner sig på plats och glömmer bort våra kära kollegor bakom skärmarna, till exempel genom att de på plats får lite extra förmåner (en kaka eller två?) som vi hade kunnat ge alla - om vi tänkt till lite extra.